Vážení občania Snežnice, Brodna, Oškerdy.

Dovoľte mi v mene petičného výboru poďakovať za Váš aktívny prístup a podporu našich petícií. Vaše názory a postrehy ktoré ste nám tlmočili v priebehu petičnej akcie nás všetkých utvrdili v správnosti nášho konania - vrátiť ticho, pokoj, krásnu prírodu a čerstvý vzduch. Zabezpečiť zdravé prostredie bez prachu a špiny pre nás a naše deti, zabrániť znehodnocovaniu a ničeniu našich majetkov.

Petície a listy s odvolaním sa na petíciu sme zaslali na príslušné inštitúcie štátnej správy. O vybavení a výsledkoch Vás budeme priebežne informovať.

Petícia v obci SNEŽNICA -prehľad zozbieraných podpisov

uskutočnené od 13.6.2015 do 17.6.2015
Petícia za zrušenie ťažby, odstrelov a spracovania kameňa v lome Snežnica KÚ
Snežnica a v celom údolí Malého Vretňa a Brodňanky.

Celkový počet podpisov  582
v Snežnici442
v Oškerde108
v Brodne26
žijúci v Snežnici bez trvalého pobytu  6


Snežnica:

442 podpisov z 779 občanov nad 18 rokov je 56,7% zúčastnených.

Petíciu podpísalo 442 občanov z 173 rodinných domov (254 obývaných). Čo je 68% domácností.


Petícia za uskutočnenie posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa
zákona 24/2006 Z.z. pre činnosť : Ťažba a spracovanie kameniva v lome Snežnica

Celkový počet podpisov  598
v Snežnici454
v Oškerde112
v Brodne25
žijúci v Snežnici bez trvalého pobytu  7Petícia v obci Snežnica