.


Petícia za zrušenie ťažby, odstrelov a spracovania kameňa v lome Snežnica kú Snežnica a v celom údolí Malého Vretňa a Brodňanky.Zaslanie petície OBÚ Prievidza
Oznámenie o vybavení petície OBÚ Prievidza
Náš list - Sťažnosť proti vybaveniu petície OBÚ Prievidza
Postúpenie sťažnosti z hlavného BÚ na OBÚ
Úrad vlády oznámenie ( o správnosti zaslania sťažnosti na hlavný BÚ)
Náš list - nesúhlas s postúpením sťažnosti
Nesúhlas s postúpením sťažnosti oznámenie (odpoveď HBÚ)


Petícia v obci Snežnica