Fotografie prašnosťFotografie zo Snežnice:

Cesta okolo lomu:
Fotografie oknien cca 450m od hranice lomu na SZ:
Petícia v Snežnici