Fotografie z domu v Brodno:

Fotografie okien z domu v Snežnica: