Uvádzané sumy získané z obecnej stránky - verejné dokumenty rozpočtu obce
nová stránka - http://www.sneznica.sk
stará stránka - http://doku.sneznica.sk/