Vážení spoluobčania

Obraciam sa na Vás so žiadosťou o podporu petície za zrušenie ťažby, odstrelov a spracovania kameňa v lome Snežnica kú Snežnica a v celom údolí Malého Vretňa a Brodňanky.

Pred ôsmimi rokmi bola zahájená ťažba kameňa v lome Snežnica na základe podpísania zmluvy, ktorá sa nedala vypovedať. Bol prisľúbený spôsob ťažby bezodstrelovým spôsobom, bez následného spracovania kameňa drvením. Mala byť použitá technológia s minimálnou záťažou na životné prostredie a na životy nás - občanov. Nič z toho nebolo dodržané.

Osemročná Skúsenosť s prevádzkovania lomu ukázala, že je absolútne nevhodná a nežiadúca pre naše okolie.
Dočasné povolenie na vykonanie odstrelov pre vytvorenie cesty bolo zneužité na jeho trvalé používanie. Vyťažený kameň je zhadzovaný po terasách z hora dole za vytvárania enormnej prašnosti. V lome bola v rozpore s platnou zmluvou zriadená drvička kameňa na frakcie, ktorá je taktiež zdrojom pre nás dovtedy nepredstaviteľnej prašnosti. Prach z tejto činnosti dobývania a zhadzovania kameňa, jeho drvenia a pohybu ťažkých strojov sa víri a úzkym údolím sa šíri do našej dediny. Prachom je zasiahnuté všetko - stromy, zelenina, ovocie, strechy, steny domov, sušené prádlo. Cez vetracie okná sa dostáva do domov. Tento neuveriteľne jemný prach dýchame všetci, vrátane našich detí, doma, na ulici a v škole.

Prach a blato sa strieda na ceste a vytvára nebezpečné dopravné situácie. Autami je roznášané ďaleko do vnútra obce. Už sme zabudli, čo je to mať čisté auto. Po jeho umytí a jedinom prejazde môžeme opäť navštíviť umyvárku.

Otrasy spôsobené odstrelmi, sa v skalnatom podloží šíria s minimálnym útlmom. Každý jeden vykonaný odstrel trasie s nehnuteľnosťami v samotných základoch. Odstrel vystraší každého obyvateľa v blízkom dotknutom okolí, ktorý sa nachádza v čase výbuchu v interiéri domu. Výbuch je sprevádzaný otriasaním sklenených výplní, rinčaním pohárov v skrinkách, kývaním lustrov, vŕzganie drevenej konštrukcie krovov a strešnej krytiny. Naše domovy, majetok sú tým vystavované neustálemu poškodzovaniu.

Kvôli podpísanej zmluve bez možnosti vypovedania tejto zmluvy boli všetky naše doterajšie aktivity za zrušenie ťažby márne. Nakŕmili nás prísľubmi o zlepšení situácie a prísľube nepokračovať v činnosti po ukončení zmluvy, to je september tohto roku.

Napriek tomu sú opätovné snahy za podpis novej zmluvy tak isto bez možnosti vypovedať zmluvu. Táto nová zmluva natrvalo zlegalizuje vykonávanie odstrelov a taktiež spracovanie kameňa jeho drvením.

Tomu musíme spoločne zabrániť. Dajme vedieť našim poslancom, že ich NIE lomu Snežnica je vypočutím nášho obrovského NIE prachu, blatu, hluku, otrasom, poškodzovaniu zdravia a majetkov.

Stratili sme to čo nám každý závidel – krásna dedinka v tichom zelenom údolí s nádhernou prírodou.

Vráťme ju späť podporením našej petície.

Ľubomír Jaššo